Словарик разработан на основе «Полиграфического терминологического словаря», изданного Польской Палатой Печати в Варшаве (октябрь 1999 г.). Сокращения иноязычных эквивалентов: a. – английский язык, f. – французский язык, n. – немецкий язык, r. – русский язык.

 • Farby triadowe– zestaw trzech farb o barwach pierwszorzędowych i odpowiednio dobranych odcieniach, niekryjące, o wysokiej intensywności barwy, warstwowo nakładane na odbitkę, stosowane we wszystkich technikach drukowania.
  a. three-colours printing inks, normal inks (for colour printing)
  f. encres à trois couleurs
  n. drei Grunddruckfarben
  r. краски для трёхкрасочной печати

 • Klejenie - łączenie materiałów za pomocą kleju.
  a. adhesive banding, gluing
  f. collage
  n. Kleben, Klebeverbindung, Klebung, Leimen
  r. склеивание

 • Oprawa prosta - typ oprawy, w której trwałe połączenie wkładu z okładką, przeważnie kartonową, następuje przez ich grzbiety.
  a. brochure binding
  f. reliure spéciale
  n. einfache Broschur (Einband)
  r. глухой переплёт, обыкновенная брошюра

 • Oprawa zeszytowa - rodzaj oprawy prostej z okładką zeszytową, tzn. z jednolitego arkusza, zszyta z wkładem jednoskładkowym przez grzbiet.
  a. saddle-stiched (booklet) binding
  f. brochure piquèe dans le pli, encarteuse-piqueuse
  n. Rückstichbroschur, Rückstichheft, Rücksticheinband
  r. брошюра внакидку, тетрадная брошюра

 • Oprawa złożona - typ oprawy, w której połączenie wkładu z okładką następuje przez wyklejkę i ewentualnie inne elementy z tym, że grzbiet wkładu i okładki nie są połączone z sobą.
  a. complex binding
  f. reliure composée
  n. zusammengesetzte Einband
  r. составной переплёт

 • Perforacja - otworki do oznaczania, np. miejsca oddzielenia odcinków druków, skoku i prowadzenia taśmy kodów umownych.
  a. perforation
  f. perforation
  n. Lochung, Perforieren
  r. перфорация

 • Przegniatanie, bigowanie - wykonywanie trwałych wgnieceń w grubszych papierach, kartonach i tekturze, w celu ułatwienia zginania ich wzdłuż zamierzonej linii prostej.
  a. creasing, bending
  f. refoulage
  n. Biegen, Rillen
  r. биговка

 • Skanowanie - proces przekształcania obrazu oryginału na dane cyfrowe, zapisane w pamięci komputera przy pomocy skanera.
  a. scanning
  f.
  n. Scannierung
  r. сканирование

 • Technika drukowania offsetowego - pochodna technika drukowania płaskiego, w której formę drukową stanowi odpowiednio przygotowana płyta offsetowa, przystosowana do drukowania pośredniego farbami mazistymi.
  a. offset printing (method)
  f. impression offset
  n. Offsetdruckverfahren, Offsetdruck
  r. офсетная печать, офсет

 • Technika drukowania sitowego, sitodruk - technika drukowania bezpośredniego, w której formę drukową stanowi siatka (sito) z częściowo zakrytymi powierzchniami szablonem lub zagarbowaną warstwą kopiową, tworzącymi rodzaj negatywu rysunku, przez co otrzymuje się elementy drukujące (oczka siatki odkryte – przelotowe) i elementy niedrukujące (oczka siatki zakryte), a po pokryciu formy farbą mazistą i przeciśnięciu tej farby za pomocą rakla gumowego przez siatkę uzyskuje się odbitkę na zadrukowywanym podłożu.
  a. silk screening, screen printing, serigraphy
  f. sérigraphie, impression l’écran de soie
  n. Siebdruck, Serigraphie, Filmdruck, Schablonendruck
  r. трафаретная печать, сериграфия

 • Technika poligraficzna - ogół środków technicznych, stosowanych do przygotowania i wykonywania form drukowych, drukowania i nadawania ostatecznej formy wydrukowanym wyrobom.
  a. graphic arts technology, printing technology
  f. technique graphique
  n. polygraphische Technik
  r. полиграфическая техника

 • Uszlachetnianie druków - pokrywanie druków materiałami w celu zwiększenia ich wytrzymałości lub do celów reklamowych, np. lakierowanie, foliowanie, gruntowanie.
  a. improvement quality of prints
  f. -
  n. Oberflächenveredlug der Drucken
  r. облагораживание отпечатков

 • Lakierowanie - zespół czynności związanych z pokryciem powierzchni materiału lub druku ciekłym lakierem, w celu uzyskania na nich powłoki ochronnej i dekoracyjnej.
  a. varnishing, lacquering
  f. vernissage, laquage
  n. Lackierung, Lacküberzug
  r. лакирование, лакировка

 • Gruntowanie - nakładanie na obrabianą powierzchnię odpowiedniej substancji, zmieniającej własności tej powierzchni, w celu umożliwienia wykonania następnej czynności.
  a. grounding, preliminary coating
  f. première couche
  n. Grundieren, Grundierung
  r. грунтовка

 • Foliowanie - rodzaj laminowania (pokrywania) druków lub innego podłoża przezroczystą folią z tworzywa sztucznego, w celu uzyskania trwałej powłoki ochronnej i dekoracyjnej.
  a. lining, lamination
  f. pelliculage, laminagen
  n. Folienkaschierung, Laminierung mit Plastikfolie
  r. припрессовка, целлофанирование, каширование

 • Wykrawanie, sztancowanie - rodzaj wycinania, w wyniku którego z arkusza, stosu materiału, np. druków, uzyskuje się użytki o żądanym kształcie i formacie zależnym od wykrojnika.
  a. diecutting
  f. découpage
  n. Stanzen
  r. высечка, вырубка

 
© 2004 Grafmaj