• MGF FOUNT SOLUTION 1011 F włoskiej firmy MGF s.r.l.

Bardzo wszechstronny dodatek do wody działający w szerokim zakresie twardości wody, przeznaczony do wszystkich rodzajów alkoholowych i konwencjonalnych systemów wodnych maszyn arkuszowych. Silny bufor podczas drukowania utrzymuje stałą wartość pH roztworu w zakresie od 4,7 do 5,1 w zależności od twardości wody. Środek zapobiega rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni w systemach nawilżania oraz tworzeniu się piany - nie zawiera składników silikonowych. Pozwala na obniżenie zawartości IPA w roztworze nawilżającym. W postaci stężonej jest obojętny dla warstwy rastrowej płyty.
Preparat dodaje się do roztworu nawilżającego w ilości od 2 do 3 % objętości w zależności od jakości wody. Należy regularnie sprawdzać pH roztworu aby zachować optymalną jakość druku.
Cechy specjalne produktu: - szybkie oczyszczenie płyty umożliwia szybki start maszyny z małą ilością odpadów
- doskonałe przenoszenie farby znacznie przyspiesza druk o dużej rozdzielczości
- łatwa do kontroli i utrzymania równowaga wodno - farbowa
- właściwości suszące poprawione dzięki zmniejszeniu napięcia powierzchniowego wody na płycie
- substancje hydrofilne skutecznie chronią płytę podczas postoju maszyny
- specjalne dodatki ograniczają tworzenie się soli wapnia na wałkach oraz chronią wszystkie części przed korozją
Opakowania jednostkowe: 10 l, 200 l lub większe na życzenie

  • STABILAT 350

Wszechstronny dodatek do wody stosowany w offsecie arkuszowym i rolowym, działający w szerokim zakresie twardości wody. Silny bufor utrzymuje stałą wartość pH podczas drukowania. Zapobiega rozwojowi bakterii w systemach nawilżania i tworzeniu się piany. Pozwala na obniżenie zawartości alkoholu izopropylowego w środku nawilżającym. W postaci stężonej jest obojętny dla warstwy rastrowej płyty. Produkt jest stabilny w normalnych warunkach, nietoksyczny i całkowicie rozpuszcza się w wodzie.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów alkoholowych i konwencjonalnych systemów wodnych maszyn arkuszowych i rolowych.

Opakowania jednostkowe: 10 l, 200 l lub większe na życzenie

 
© 2007 Grafmaj